Kestävä metsätalous

Pakurin viljelyn päätehtävä on korkean taloudellisen tuoton hakeminen vähätuottoisesta tai harvennettavasta koivikosta. Korkean tuoton lisäksi pakurin viljelyllä saadaan aikaan useita myönteisiä monimuotoisuus- ja ilmastovaikutuksia. Kääpä Forest auttaa metsänomistajaa näiden kaikkien tavoitteiden saavuttamisessa.

 

Sieniä, lahopuuta ja monimuotoisuutta

Sienien ja lahopuun määrät ovat hyviä mittareita metsän monimuotoisuudelle. Pakurin viljely vahvistaa näitä molempia. Ensinnäkin pakurin viljely tuo metsään heti lisää sieniä ja lisää siten suoraan monimuotoisuutta.

Viljelyn myötä ympättyjen puiden kasvu hidastuu ja lopulta ne alkavat lahota. Viljelyn jälkeen suositellaankin, että puut jätetään metsään. Näin metsään saadaan paljon lahopuuta varsin lyhyessä ajassa. Edellytykset monimuotoisuuden nopealle lisääntymiselle ovat erinomaiset.

Ymppäys

Kuva: Harva tuottohakuinen metsänkäyttötapa vahvistaa metsän luontoarvoja. Pakurin viljelyllä se onnistuu.

 

Hiilivarasto säilyy metsässä harvennusta pidempään

Hiilivaraston muutokset on yksi keino seurata metsän ilmastovaikutuksia. Pakuriviljelmä perustetaan usein puihin, jotka muuten harvennettaisiin. Jättämällä puut harventamatta saadaan aikaan myönteinen ilmastovaikutus hiilivaraston säilyessä metsässä pidempään.

Esimerkiksi jos harvennus tehtäisiin tulevan viiden vuoden aikana, säilyttää pakurin viljely puiden hiilivaraston 10-15 vuotta tätä pidempään. Kokonaan hiilivarasto ei tyhjene senkään jälkeen kun puut ovat lahonneet, vaan varastosta on n. 25 % jäljellä vielä sadan vuoden päästä. Sen jälkeen hiili ei enää vapaudu.

 

Monimuotoisuus Plus -palvelulla laajoja lisävaikutuksia

Sienien myönteisiä vaikutuksia voidaan entisestään voimistaa istuttamalla pakurin yhteydessä myös muita sieniä. Kääpä Forestilla on tähän oma palvelu nimeltään Monimuotoisuus Plus.

Monimuotoisuus Plus -palvelussa istutettavilla sienillä pystytään tehokkaasti vaikuttamaan siihen mihin suuntaan metsälajisto kehittyy. Tuloksena saadaan lisää elinympäristöjä pölyttäjille ja muille pieneliöille. Lisäksi sidotaan ravinteita ja kosteutta maaperään sekä vähennetään kuivuuden haittoja. 

 

monimuotoisuus

Kuva: Monimuotoiset ja monilajiset pakuriviljelmät sopivat erinomaisesti virkistyskäyttöön ja metsästykseen.

Haluan lisätietoja pakurin viljelystä

Olen kiinnostunut
KÄÄPÄ Forest ostaa pakurisadon.
KÄÄPÄ Forest istuttaa pakurin
Esim. ilmoitathan tässä, mikäli toivot yhteydenottoa puhelimitse toimistoaikojen ulkopuolella (klo. 16-18).
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
By sending a message, you accept our privacy policy practices